Politică de confidențialitate

POLITICA GENERALA DE CONFIDENȚIALITATE

KOMSI GROUP S.R.L.

in colectarea, procesarea si pastrarea datelor cu caracter personal

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii KOMSI GROUP S.R.L. şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru.  KOMSI GROUP S.R.L. depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor Dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata atunci când utilizati serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru.

KOMSI GROUP S.R.L. se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica generala de Cnfidentialitate vom puncta cateva aspecte importante.

1.Scopul utilizarii datelor cu caracter personal in calitate de persoana vizata

Prin furnizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de persoana vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre KOMSI GROUP S.R.L. a datelor colectate in urmatoarele scopuri:

 • Pentru a prelua reclamatiile si/sau sugestiile dumneavoastra si pentru a va raspunde in mod corespunzator, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
 • Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus la dispozitie pe site-ul VILAMAMAIA.RO  caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa;
 • Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea serviciilor, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul Dumneavoastra de telefon fix/mobil;
 • Ocazional, imagini preluate la evenimentele KOMSI GROUP S.R.L. pot fi folosite in scop de publicitate. In absenta unei unei optiuni explicite de a nu face parte dintr-o astfel de activitate, participarea la eveniment, reprezinta acordul in acest sens. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea KOMSI GROUP S.R.L.

Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atat timp cat impune legea, ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra.

2.Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre KOMSI GROUP S.R.L., Dumneavoastra in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal si, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;
 2. Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale, în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu exista un nou scop legal pentru prelucrare)
 • baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare
 • persoana vizată își exercită dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din Romania
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (daca este cazul), pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;
 1. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în situațiile în care:
 • considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor;
 • în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor, în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • dumneavoastră v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.
 1. Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;
 2. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;
 3. Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 5. Dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email : contact@komsitravel.ro

In plus, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa OFFICE@DATAPROTECTIONSECURITY.RO Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

3.Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară derulării relațiilor contractuale cu firma noastră,  efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților în cadrul KOMSI GROUP S.R.L.,  de organizare și derulare evenimente, îndeplinirea obligațiilor legale, soluționare a petițiilor, după care vor fi arhivate sau șterse, potrivit legislației aplicabile. În cazuri punctuale, anumite date cu caracter personal, pot fi păstrate pe termen nelimitat, având drept baza legală interesul legitim al companiei noastre.

4.Transferul de date

KOMSI GROUP S.R.L. nu va transfera, vinde sau ofera la schimb datele Dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing.

5.Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, KOMSI GROUP S.R.L. foloseste serviciile mai multor agenții partenere, care respectă prevederile GDPR.

Acestor companii sau instituții îi vor fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de societate. Datele transmise sunt limitate la minimul necesar in vederea realizarii serviciilor respective. Depunem toate eforturile să ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram utilizează datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranță și securitate.

Destinatarii datelor personale ale dumneavoastra pot fi:

a.Furnizorii de servicii de calatorie

Datele cu caracter personal necesare furnizarii serviciilor de calatorie achizitionate vor fi transferate companiilor terte, pentru ca serviciile respective sa fie prestate, conform obligațiilor legale.

b.Partenerii de afaceri

Parteneri de afaceri, care ofera servicii comercializate pe site-ul nostru (cazare, asigurare, furnizori de plati sau alte servicii legate de calatorii). Anumite date cu caracter personal necesare pentru furnizarea unor astfel de servicii, cum ar fi numele si adresa ta de email, adresa de domiciliu, detaliile de plata si alte informatii relevante, pot fi transmise partenerilor de afaceri. Datele transmise partenerilor sunt limitate la datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea serviciului, conform obligațiilor legale.

c.Autoritatile competente

Este posibil sa divulgam date cu caracter personal institutiilor care aplica legea, in masura in care acest lucru este solicitat prin lege sau este strict necesar pentru prevenirea, depistarea sau urmarirea penala a infractiunilor si a fraudelor sau daca suntem altfel obligati, prin lege, sa facem acest lucru. Este posibil sa fie divulgate date cu caracter personal catre Autoritatile competente pentru a ne proteja si a ne apara drepturile sau bunurile sau drepturile si bunurile partenerilor nostri de afaceri.

d.Alte situatii

In anumite situatii specifice, cand sunt colectate date cu caracter personal, este posibil sa fie cerut consimtamantul pentru transmiterea respectivelor date catre terti. In acest caz, vom informa cu privire la o astfel de prelucrare si nu va fi efectuată transmiterea datelor inainte de a obtine consimtamantul.

6.Securitatea datelor Dumneavoastra

KOMSI GROUP S.R.L. a luat masuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

7.Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului KOMSI GROUP S.R.L..

8.Responsabilitate

KOMSI GROUP S.R.L. este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. KOMSI GROUP S.R.L. va menține sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email contact@komsitravel.ro

9.Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constată posibile încălcări a securităţii datelor. KOMSI GROUP S.R.L. are obligatia notificării Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

10.Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la contact@komsitravel.ro

11.Plângeri/sesizari/solicitari si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre KOMSI GROUP S.R.L. transmitand astfel un email la adresa contact@komsitravel.ro Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

12.Modificări/completari ale acestei politici

KOMSI GROUP S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici KOMSI GROUP S.R.L. le va face cunoscute prin intermediul website-ului. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica generala de confidențialitate.

13.Date de contact

KOMSI GROUP S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Stirbei Voda nr 4, Bl 2, sect 1 adresa de email: contact@komsitravel.ro